Sammanslagning

Från och med 1 Augusti slås Gåvsta familjedaghem samman med Rasbo familjedaghem och det gemensamma namnet blir Rasbo familjedaghem.

Vid frågor kontakta Katarina Rick 018-727 74 68

10 maj 2019